Januari 18, 2019

BUKU T(J)INTA YANG BERCERITA

T(J)inta Yang Bercerita

Seberapa banyak tinta-tinta itu telah bercerita melalui tulisan-tulisan yang pernah kita buat? Dari tulisan yang benar-benar niat untuk dituliskan atau sekadar iseng dalam bentuk coretan, komentar atau bahkan keluhan.
Seberapa banyak cinta-cinta itu bercerita dalam keseharian, melalui orang-orang yang datang dan pergi dalam kehidupan. Dari yang menetap lama, hingga yang sekadar berseliweran, singgah atau bahkan 'nyasar' tak bermaksud bersinggungan dalam hidup kita.

Seberapa banyak tinta-tinta tulisan itu mewakili cinta dan perasaan. Minimal apa yang sedang terlintas dalam pikiran.
Aku tidak pernah benar-benar iseng menghitungnya. Tapi, tinta-tinta itu akan selalu ada dan tersedia bila ingin menuliskan suatu cerita. Cinta itu akan selalu ada dan tersedia bila ingin mengungkapkan rasa.

T(J)inta Yang Bercerita.... apa adanya... #30Haribercerita
#30HBC19
#30HBC1917
#Nulisyuk
#Tjintayangbercerita
#Kumpulantulisan
#Azurazie_

Januari 15, 2019

MENGAMBIL KEPUTUSAN

Seberapa sering kita perlu mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup ini? Seberapa sering pula kita mengambil langkah istikharah untuk membulatkan keyakinan itu. Seberapa sering orang tua atau orang yang terdekat ikut andil dalam musyawarah. Memberi pendapat agar keputusan yang kita ambil benar-benar sesuatu yang tepat. Sesuatu yang kita mampu tanggung akibatnya. Kita mampu 'jawab' sebab-sebab prosesnya.

Bahwa, kehidupan ini tidaklah lepas dari keputusan-keputusan. Baik sesuatu yang sulit ataupun mudah.  Dan selalu berharap akan jauh dari keputusasaan. 

Seorang muslim tak akan berputus asa atas Rahmat Allah, untuk itu istikharah selalu memanggil untuk tiap-tiap langkah.

Seorang muslim selalu cenderung saling menasehati dalam kebaikan, untuk itu musyawarah mengetuk mufakat untuk tiap-tiap keputusan.
#azurazie