Desember 20, 2015

SEBARIS KALIMAT


“Ketika kita merasa terhambat oleh sesuatu, mungkin seseorang tidak melakukan perannya dengan baik. Sebaliknya, ketika kita selalu terlambat berperan baik. Boleh jadi ada seseorang di luar sana sedang terhambat langkahnya gara-gara ulah kita. Bukankah hidup adalah serangkaian sebab akibat?”